Błąd terapeutyczny

Błąd terapeutyczny – co to jest? Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie?

Medycy na co dzień są narażeni na dużą presję i stres, co czasami prowadzi do powstania błędów medycznych. Takie pomyłki mogą być tragiczne w skutkach i często niosą ze sobą nieodwracalne konsekwencje. Błąd terapeutyczny to rodzaj błędu medycznego, który powstaje na drugim etapie leczenia, czyli wtedy, gdy diagnoza jest już postawiona, a lekarz musi przepisać właściwe leczenie. A kiedy pacjent może się ubiegać o odszkodowanie za błąd terapeutyczny?

Na czym polega błąd terapeutyczny?

Nieprawidłowe wykonanie czynności terapeutycznych może doprowadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu lub trwałego kalectwa. W wyniku źle dobranego leczenia pacjent może też stracić pracę i zostać bez środków do życia. Błąd terapeutyczny polega na wybraniu nieadekwatnej metody leczenia i zwykle wiąże się z takimi czynnościami jak:

  • przepisanie lub podanie złych leków
  • przeprowadzenie lub zaniechanie przeprowadzenia zabiegów i operacji
  • nieumieszczenie pacjenta w szpitalu
  • zbyt wczesne wypisanie pacjenta ze szpitala

Błędna decyzja lekarza nie zawsze zostanie uznana za błąd terapeutyczny, ponieważ w takiej sytuacji kluczowe będą okoliczności, w których doszło do pomyłki. Może się bowiem okazać, że medyk bazował na dostępnej wiedzy i wykonał wszystkie zalecenia zgodnie ze sztuką lekarską, a mimo to terapia była nieskuteczna.

Kiedy pacjent może się ubiegać o odszkodowanie za błąd terapeutyczny?

Odszkodowanie za błąd terapeutyczny najczęściej dotyczy źle wykonanej operacji i może wynieść nawet milion złotych. Jednak, aby otrzymać zadośćuczynienie, trzeba najpierw udowodnić, że doszło do niewłaściwego zrealizowania świadczenia medycznego. W tym celu warto zgłosić się do dobrego prawnika, który specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań z tytułu błędów medycznych. Mecenas pomoże przygotować pozew i będzie reprezentował pacjenta przed sądem. W trakcie procesu sąd powoła biegłego lekarza, który oceni, czy faktycznie doszło do nieprawidłowości w leczeniu i wyda stosowną opinię. Błąd terapeutyczny może wynikać ze złej diagnozy, niewystarczającej wiedzy medyka, zaniechania lub wprowadzenia lekarza w błąd przez osoby trzecie. W każdym ze wspomnianych przypadków pacjent może się ubiegać o odszkodowanie.

Błąd terapeutyczny – konsekwencje dla lekarza

Błąd terapeutyczny nie zawsze wynika ze złej woli lub niekompetencji lekarza. Czasami pomyłka może być spowodowana zmęczeniem, stresem lub chwilowym rozkojarzeniem. Konsekwencje i wysokość zasądzonego odszkodowania będą uzależnione od okoliczności powstania błędu i wielkości wyrządzonej szkody. Lekarz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej i cywilnej, a w szczególnych przypadkach sąd zasądzi rentę na rzecz poszkodowanego lub nawet orzeknie czasowy zakaz wykonywania zawodu. Odpowiedzialność za błąd terapeutyczny może ponieść również placówka, w której pracował lekarz, a także pozostały personel zajmujący się pacjentem.

W przypadku wielu chorób lekarz ma możliwość wybrania optymalnego sposobu leczenia i powinien to zrobić na podstawie dostępnej wiedzy. Jeśli kuracja nie przebiegnie pomyślnie i pacjent lub jego rodzina podejrzewają, że specjalista mógł się pomylić, to warto dochodzić swoich praw sądzie, by otrzymać odszkodowanie za błąd terapeutyczny.

Zostaw komentarz!